EN QUÈ CONSISTEIX EL CANVI CLIMÀTIC?

Es diu canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. Aquesta variació es deu a causes naturals i a l’acció de l’home i es produeix sobre tots els paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, nuvolositat, etc, a molt diverses escales de temps.

En l’actualitat existeix un consens científic, gairebé generalitzat, entorn de la idea que la nostra manera de producció i consum energètic està generant una alteració climàtica global, que provocarà, al seu torn, seriosos impactes tant sobre la terra com sobre els sistemes socioeconòmics.

Ja l’any 2001 el Tercer Informe d’Avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) assenyalava que s’estan acumulant nombroses evidències de l’existència del canvi climàtic i dels impactes que d’ell es deriven. En mitjana, la temperatura ha augmentat aproximadament 0,6 °C en el segle XX. El nivell de la mar ha crescut de 10 a 12 centímetres i els investigadors consideren que això es deu a l’expansió d’oceans, cada vegada més calents.

L’Informe de Síntesi del Cinquè Informe d’Avaluació de l’IPCC, publicat al novembre de 2014, conclou que “la influència humana en el sistema climàtic és clara i va en augment, i els seus impactes s’observen en tots els continents. Si no se li posa fre, el canvi climàtic farà que augmenti la probabilitat d’impactes greus, generalitzats i irreversibles en les persones i els ecosistemes. No obstant això, existeixen opcions per a l’adaptació al canvi climàtic, i amb activitats de mitigació rigoroses es pot aconseguir que els impactes del canvi climàtic romanguin en un nivell controlable, creant un futur més clar i sostenible”.

El canvi climàtic ens afecta a tots. L’impacte potencial és enorme, amb prediccions de falta d’aigua potable, grans canvis en les condicions per a la producció d’aliments i un augment en els índexs de mortalitat a causa d’inundacions, tempestes, sequeres i onades de calor. L’Informe de Síntesi confirma que “el canvi climàtic es constata a tot el món i que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc. Des de la dècada de 1950, molts dels canvis observats no han tingut precedents en els últims decennis a mil·lennis i els impactes del canvi climàtic ja s’han sentit en els últims decennis en tots els continents i oceans”.