BENESTAR AL MÓN

Anomenem benestar el conjunt de factors que procuren qualitat de vida a les persones i que fan que la seva existència posseeixi tots aquells elements que donen lloc a la seguretat, tranquil·litat i satisfacció humanes. Les Smart Cities estan pensades per aportar aquest benestar a les persones.

L’estat del benestar és el que assegura la protecció social en aspectes com: La sanitat, l’habitatge, l’educació, els serveis socials, les pensions de jubilació o la protecció de l’ocupació.

El problema és que aquest model només afecta una petita part de la població mundial.

En aquesta part del món i per fer una petita reflexió.

750 passen fam

700 no viuen més enllà de 50 anys

630 no tenen aigua potable

600 viuen dins cabanes o barraques

420 sofreixen desnutrició

400 no tenen metge

390 tenen menys de 15 anys

250 mai no sabran llegir ni escriure

200 tenen ràdio

80 moren abans dels 5 anys

70 tenen televisor

60 posseeixen béns amb abundància

50 tenen cotxe

30 infants moren de fam cada any

7 han hagut de fugir del seu país